Ustawa o cudzoiemcach w 2022 - co nas czeka?

Mieszkanie dla obcokrajowca

Mieszkanie dla obcokrajowca

Czy mieszkanie dla obcokrajowca jest trudne do uzyskania? Niezależnie, gdzie zdecydujesz się żyć, pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć jest wybór odpowiedniego miejsca do zamieszkania. Niestety prawdą jest, że początki w nowym miejscu bywają ciężkie, a zarobki ograniczają nasze możliwości. Na myśl przychodzi pytanie „czy aby na pewno dobrze zrobiłem/łam przeprowadzając się do innego kraju?”. W Polsce mamy przysłowie „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”, co oznacza, że pozornie negatywne wydarzenia mogą spowodować pozytywne zmiany. Dlatego też nie warto się poddawać, lecz szukać rozwiązania na zaistniałe problemy.

Zarówno osoby, które posiadają obywatelstwo polskie jak i obcokrajowcy, Ci z posiadanym meldunkiem jak i bez niego mają pełne prawo wnioskować o najem lokalu z gminnego zasobu. Wszystko to na tych samych warunkach co Polacy oraz uzyskać wsparcie w ramach programu Mieszkanie+. Dowodem na to jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. Kodeksu cywilnego o ochronie praw lokatorów. W zależności od uzyskiwanych dochodów, każdy, kto nie ma możliwości wynajęcia mieszkania po rynkowych stawkach może ubiegać się o wynajem mieszkania socjalnego lub komunalnego. 

Mieszkanie komunalne
Mieszkanie komunalne ma swoje plusy i minusy. Krótko i nich w artykule Estalla.

Podstawowe wymagane dokumenty przy staraniu się o komunalne mieszkanie dla obcokrajowca.

Gdy już podejmiesz decyzje, że chcesz starać się o mieszkanie, kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z wymogami, które narzucone są przez gminę.

By ubiegać się o uzyskanie mieszkania komunalnego należy złożyć wniosek w odpowiedniej gminie. Potrzebne do tego będą załączniki, takie jak:

 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego poprzedzającego o 3 miesiące złożenie deklaracji. 
 • oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego na dzień składania deklaracji. 
 • Dokumenty dotyczące pobytu w Polsce. Gdy wszystkie dokumenty zostaną przez Ciebie dostarczone organ gminy dokona oceny sytuacji majątkowej w oparciu o zarobki całej rodziny. 

Mieszkanie dla obcokrajowca – zgłoszenie do właściwego organu administracji lokalnej

Następnie trzeba postępować wg. poniższej procedury: 

 • Sprawdzić zasady, które panują w danej gminie. 
 • Złożyć wniosek z załącznikami. 
 • Czekać na pozytywną analizę wniosku, po której znajdziesz się na liście oczekujących. 
 • W następnej kolejności gmina przedstawi Ci maksymalnie 3 propozycje idealnego lokalu. Należy wtedy wybrać jeden z dostępnych mieszkań, w innym przypadku zostaje się skreślonym z listy. Nie ma możliwości wyboru innych mieszkań. 
 • Decydując się na jedno z mieszkań podpisujesz umowę najmu na lokal. Stajesz się wtedy najemcą, a gmina wciąż pozostaje właścicielem tego lokalu. 

Przykładem rzadko spotykanego wyjątku jest Warszawa, gdzie dodatkowo wymagana jest kaucja w wysokości półrocznego czynszu wg. Stawek obowiązujących w dniu spisania umowy. O zwolnieniu lub rozłożeniu na raty kaucji decyduje Prezydent Warszawy lub osoba upoważniona do podejmowania za niego decyzji w oparciu o dochód najemcy. Jeśli kwota nie przekracza minimum dochodowego, jest duża szansa na zwolnienie z kaucji lub jej części, a w najgorszym wypadku rozłożenia jej na raty, które muszą zostać spłacone w przeciągu jednego roku. 

Kiedy możemy spotkać się z odmową umowy najmu?

Pamiętaj, że gmina odmówi umowy najmu mieszkania komunalnego, jeśli okaże się, że niskie dochody wskazane na deklaracji nie będą pokrywać się z dochodami wskazanymi w oświadczeniu stanu majątkowego. Dlatego nie zatajaj żadnych informacji, a wszelkie dane i kwoty sprawdź dokładnie przed złożeniem deklaracji. 

Co dalej, gdy zarządzający planują sprzedaż lub wyburzenie kamienicy? 

Po otrzymania statusu lokatora komunalnego można być pewnym, że nie zostanie się bez dachu nad głową. Nawet w przypadku sprzedaży czy remontu kamienicy samorząd ma za zadanie znaleźć lokatorom mieszkanie zastępcze.  Status tak samo jak można uzyskać, można utracić w sytuacji, gdy dochody przewyższą te, które były określone w kryteriach.  

Niższe koszty wynajmu mieszkania komunalnego!

By móc opłacić czynsz mieszkania, kwota najmu mieszkania komunalnego musi być zdecydowanie niższa od przeciętnych kwot czynszowych. Ustala się zatem tzw. bazową kwotę czynszu w odniesieniu do metrażu. Jest ona związana z wartością odtworzeniową lokalu, czyli sumą, która w danym okresie pozwoli na wybudowanie metru powierzchni użytkowej budynku. 

Zakup mieszkania komunalnego.

Oczywiście byś mógł zakupić mieszkanie komunalne w którym zamieszkujesz, muszą zostać spełnione kolejne kryteria, przede wszystkim nie można posiadać zaległości w opłatach czynszowych, a mieszkanie musi być w dobrym stanie technicznym i należeć do gminy. Osoba nie może także posiadać tytułu prawnego ani prawa do własności do lokalu mieszkalnego i innych podobnych lokali, w których mogłaby zamieszkać. Cały proces prowadzony jest wraz ze współpracą z kancelarią. 

Ubieganie się o mieszkanie komunalnego do remontu od gminy.

Można także ubiegać się o otrzymanie mieszkania do remontu będącego własnością gminy, w sytuacji gdy nie posiada ona środków na jego remont. Zobowiązując się do takiego remontu będziesz mógł jako najemca wykupić lokal za o wiele niższą kwotę, niż jego wartość rynkowa. By dowiedzieć się jakie wymogi musisz spełnić należy zgłosić się do danej gminy w celu otrzymania informacji. 

Czy jest możliwość zamiany mieszkania komunalnego?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, nie masz możliwości wyboru mieszkania komunalnego innego niż jedno z trzech z propozycji, możesz natomiast zamienić je na inne, ale tylko w przypadku, gdy spiszesz umowę zawierająca podpisy trzech stron – lokatorów dwóch różnych mieszkań, którzy chcą zamienić się ze sobą mieszkaniami oraz gminy. Znalezienie innego najemcy leży po stronie interesanta. 

Mieszkanie komunalne może być dziedziczone w konkretnych przypadkach. 

Mieszkanie komunalne możesz odziedziczyć tylko w sytuacji, gdy przedstawi się dowody, że zamieszkiwało się w tym samym miejscu aż do czasu śmierci osoby, z którą była podpisana umowa. Może to był zarówno małżonek, konkubent jak i dzieci. 

Zalety i wady mieszkania komunalnego dla obcokrajowca

Zalety: 

 • Niski czynsz (średnio 300 zł)
 • Pewność otrzymania dachu nad głową nawet w sytuacjach ograniczających. Chroni Cię to przed tzw. eksmisją. 
 •  W przyszłości bonifikaty za wykupienie mieszkania komunalnego.

Wady: 

 • Brak pewności co do terminu otrzymania lokalu. Często jest to długi okres oczekiwania. 
 • Bardzo mała ilość mieszkań w Polsce. 
 • Brak możliwości wyboru konkretnego mieszkania. Wybór zawsze jest pomiędzy trzema. 
 • Musisz spełniać wszystkie wymogi określone przez dane gminy. 
Mieszkanie dla obcokrajowca

Dodatkowo funkcjonujący program na terenie Polski – wsparcie rządowe Mieszkanie +

Warto zaznajomić się również z programem „Mieszkanie Plus”, które daje możliwość cudzoziemcom otrzymania dodatkowych finansów do mieszkania w Polsce. Dzięki programowi można otrzymać dopłatę do czynszu niezależnie od obywatelstwa. Mogą się o nią starać również osoby posiadające jedynie zezwolenie na pobyt czasowy w zawodzie wymagającym dużych kwalifikacji, oraz Ci którzy uzyskali kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. 

Dowiedz się więcej o MIESZKANIU+TUTAJ

Na terenach gmin mogą funkcjonować także lokalne dodatki mieszkaniowe dla obcokrajowców. 

Osoby, które przybyły do Polski z innych krajów, mogą się także ubiegać o dodatki mieszkaniowe dla cudzoziemców. Nie są to wygórowane kwoty, ale miesięczna pomoc w wysokości ok 200 zł stanowi zawsze dodatkową pomoc w opłatach. Prawo polskie nie wyklucza obcokrajowców, którzy podobnie jak i rodowici mieszkańcy Polski, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych nie wyklucza takiej możliwości, dając otwarte drzwi każdemu, kto przebywa w Polsce posiadając status cudzoziemca. Wszystko to niezależnie od czasu pobytu na terenie naszego kraju. Jedynym obowiązkiem jest wypełnienie tych samych wniosków, które wypełniane są przez polskich obywateli. Tym samym sposobem może próbować otrzymać dodatek energetyczny, który pomoże w przypadku opłacania rachunków za prąd. 

Mieszkanie dla obcokrajowca
Skorzystaj z lokalnych dodatków dla obcokrajowców.

Podsumowanie

Mieszkanie komunalne niesie ze sobą wiele zalet, w tym niższe opłaty czynszowe czy możliwość wykupienia zamieszkiwanego lokalu z dużą bonifikatą. Dzięki temu z dnia na dzień nie stracisz dachu nad głową. Pomimo wad, do których zalicza się brak możliwości wyboru ofert i wymóg spełnienia odpowiednich kryteriów, jest to dobre rozwiązanie by móc poczuć się „jak w domu” w nowym miejscu zamieszkania. 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, są one przechowywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają poprawne funkcjonowanie witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.