Fundacja-rodzinna-sposobem-na-zabezpieczenie-majątku-prywatnego-przedsiębiorców

Sukcesja w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sukcesja w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak przygotować jednoosobową działalność gospodarczą na skuteczne przekazanie swoim następcom?

Sukcesja w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli chodzi o prowadzenie działalności w Polsce, jednoosobowa działalność gospodarcza jest i pozostanie najpopularniejszą formą. Młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę, a także ci, którzy szybciej zdobyli sukces i zarządzają obecnie dużymi firmami zatrudniającymi kilkaset osób, wybrali to jako ramy prawne dla swojego biznesu.

Działalność prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ma swoje plusy i minusy. Przed rokiem 2018 przedsiębiorcy nie mieli możliwości płynnego przekazania swojego biznesu osobom trzecim, co stanowiło duże ryzyko.

Zarządca sukcesyjny może być idealną odpowiedzią, jako narzędzie pozwalające na relatywnie łatwe i sprawne przejście procesu sukcesji.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym, która powstała w 2018 roku, oznacza postęp dla naszego porządku prawnego. Przed jej wprowadzeniem polskie prawo nie oferowało narzędzi pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej, prowadzonej przez jedną osobę i jej spadkobierców.

Teraz, dzięki instytucji – zarządcy sukcesyjnego – każdego roku kilka tysięcy firm może radzić sobie z problemami przekazania firmy, bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Co więcej, spadkobiercy przedsiębiorstwa musieli się stawić czoła szeregowi problemów, które mogły w praktyce skutkować upadkiem dotychczas prowadzonego biznesu. Wprowadzenie tej ustawy stworzyło instrumenty prawne, których umiejętne wykorzystanie może umożliwić sukcesję biznesu i przede wszystkim jego dalsze, niezakłócone prowadzenie. Następcy przedsiębiorstwa musieli stawić czoła wielu kwestiom, które miały realne znaczenie dla jego dalszej egzystencji. Ustawa ta zapewnia prawne narzędzia, których odpowiednie wykorzystanie może doprowadzić do sukcesji biznesu i spokojnego prowadzenia firmy na dalsze lata.

Plan sukcesji
Plan sukcesji

Przygotowanie planu sukcesji

Kiedy przedsiębiorca planuje przekazanie swojej firmy innemu, powinien brać pod uwagę wszystkie dostępne środki prawne i pozaprawne do tego, by nie tylko umożliwić proces sukcesji, ale również określić kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie jego firmą oraz zabezpieczyć majątek firmy. Proces powołania Zarządcy Sukcesyjnego to tylko jedno ze wszystkich dostępnych rozwiązań. Kluczowe jest to, aby każda zmiana personalna nie przeszkodziła sprawnemu funkcjonowaniu firmy i zdolności do realizacji wszystkich bieżących obowiązków wobec klientów.

Większość planów sukcesji zaczyna się od przygotowania testamentu. Dokument ten może być skromny, w którym testator określa swoich spadkobierców i ewentualnie majątek, jaki ma im przypaść. Może jednak też stanowić rozbudowaną strategię przekazania majątku, w tym zapisów, poleceń czy postanowień windykacyjnych.

W 2023 roku, możliwości planowania sukcesyjnego zostały poszerzone o stworzenie fundacji prywatnej (rodzinnej) jako dodatkowego narzędzia w przygotowaniu planu sukcesji. To nowy i wyjątkowy sposób na zabezpieczenie majątku Twojej firmy i przygotowanie planu sukcesji.

Beneficjenci fundacji rodzinnej
Beneficjenci fundacji rodzinnej

Tworząc testament, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów.

Każdy plan sukcesji powinien przede wszystkim chronić majątek i utrzymać płynność działalności firmy. Uwzględniając złożoność sytuacji, szczególnie istotne jest także uwzględnienie potrzeb rodzinnych. W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w formie indywidualnej należy upewnić się, że plan sukcesji umożliwi ciągłość i stabilność Twojej firmy.

Bardzo możliwe, że będzie wymagana zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej, aby uzyskać zamierzony cel. Zarówno przekazanie jaki i

może być w obecnym stanie prawnym dozwolone, ale spadkobiercy muszą zdać sobie sprawę z ryzyka – od tego momentu odpowiadają majątkiem osobistym za wszelkie jej zobowiązania.

Przedsiębiorca może zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przekształcając ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W ten sposób dostanie on ochronę majątkową i ponosić będzie tylko ograniczoną odpowiedzialność finansowo-prawna.

Przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawa handlowego oferują przedsiębiorcom opcję zmiany formy prawnej prowadzonego biznesu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To popularne narzędzie restrukturyzacji może być używane jako jedna z metod, które pozwalają na bezpieczne przekazanie działalności gospodarczej następcy.
 
Przekształcenie można zrealizować osobiście lub w ramach ustalonego planu sukcesji.

Przekształcenie w spółkę z o.o. to idealny sposób na oddzielenie odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki oraz transfer własności i kontroli nad firmą w bardziej skuteczny sposób niż przekazanie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Na przykład, spadkodawca może chcieć podzielić swoją firmę między kilka osób. Mają trójkę dzieci, a jedno z nich ma być głównym właścicielem i zarządcą firmy, dwoje pozostałych ma mniejsze udziały i nie biorą czynnego udziału w decyzjach dotyczących codziennych działań przedsiębiorstwa.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje spadkobiercom świetną szansę na wprowadzenie wspólnych planów w życie. Główny dziedzic może się stać większościowym udziałowcem, a jednocześnie pełnić następcze funkcje członka (prezesa) zarządu. Pozostałe osoby spadku mogą uczestniczyć jako mniejszościowi akcjonariusze, co da im ekonomiczne korzyści w postaci dywidendy.

Przy współpracy z głównym sukcesorem istnieje możliwość dająca mu prawo głosowania (lub przeciwnie – blokującego większościowego wspólnika) w ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania spółki, na przykład podczas jej sprzedaży. Ponadto, zapewnione są rutynowe procedury, które pozwalają na bezproblemowe prowadzenie działalności biznesowej nawet w razie jakichkolwiek problemów osobistych głównego sukcesora.

Akty prawne, takie jak przepisy dotyczące handlu i zobowiązań cywilnych, gwarantują możliwość założenia firmy i struktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Kiedy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie możesz osiągnąć wszystkich celów. Możemy Ci pomóc tworzyć odpowiednie dokumenty firmowe, które umożliwią osiągnięcie powyższych celów. Ułatwimy Ci to zadanie, abyś mógł skupić się na swojej pracy.

Przekształcenie – czy jest trudne?

Mówi się, że przekształcenie jest bardzo skomplikowanym i czasochłonnym procesem. To nie do końca prawda. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, uzyskanie opinii biegłego, wszystko to może zostać usprawnione dzięki profesjonalnej pomocy. Pamiętaj, że sam proces przekształcenia może okazać się dużo mniej trudny i czasochłonny niż Ci się wydaje.

Sformułowanie i wyeliminowanie wszelkich możliwych barier dla przeprowadzenia przekształcenia jest najtrudniejszą częścią tego procesu. Przykładem takiego ograniczenia może być to, że jedna ze stron umowy dotyczącej dofinansowania jest biznesmenem. Jednak poprzez odpowiednią analizę problemu oraz identyfikację ograniczeń, zmiana struktury może zostać przeprowadzona sprawnie i bezpiecznie dla majątku firmy.

Przekazanie przedsiębiorstwa spadkobiercom wymaga określenia priorytetów i ustalenia, co jest najbardziej istotne.

Każda zmiana właściciela jak i sukcesja w jednoosobowej działalności gospodarczej musi być poprzedzona ustaleniem ważnych priorytetów. Dla każdego innych: niektórzy chcą, aby biznes przeszedł do członków rodziny, inni planują go sprzedać. Należy dobrze je rozważyć i sprawdzić, która opcja będzie w twoim interesie.

Dla jednych najważniejsze bezpieczeństwo, dla innych to, aby jak najmniej ingerować w dotychczas stworzoną strukturę. Ich identyfikacja nie jest łatwą sprawą, ale w tym zakresie możliwe jest również skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów. Ustalenie ich pozwoli na stworzenie efektywnej mapy drogowej przekazania przedsiębiorstwa następnemu pokoleniu.

Każda firma jest inna i ma własne potrzeby, dlatego nieocenione jest wsparcie profesjonalistów w celu określenia ważności bezpieczeństwa lub minimalnych zmian strukturalnych. Po ustaleniu tego można opracować plan umożliwiający sukcesywne i skuteczne przekazanie firmy następnemu pokoleniu.

Przeczytaj również: Fundacja rodzinna – czym jest w praktyce?

Sukcesja w jednoosobowej działalności gospodarczej.
sukcesja w jdg
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, są one przechowywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają poprawne funkcjonowanie witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.